KADRA

"Nie wiem, co to znaczy dobry wychowawca, ale gdybym miał na to odpowiedzieć, to wyraziłbym się tak: jest to człowiek otwarty na innych i na siebie, kochający mądrze ludzi, umiejący powiedzieć ostro, co sądzi o danym postępowaniu, prostolinijny, nie noszący w sobie urazów, gotowy do szukania winy w sobie, a nie w innych."           

M.KOTAŃSKI

 

Informacje na temat kadry merytorycznej i administracyjnej naszego ośrodka:

 

Kierownik Ośrodka.
Pracuje w Stowarzyszeniu Monar od 1984 roku, był wychowawcą w ośrodkach w Sokolnikach, Łodzi, Patoce i Dębowcu, od 1997 roku pracuje w ośrodku w Grabowie, posiada Certyfikat Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie Instruktora Psychoterapii Uzależnień, ukończył z certyfikatami Studium Metod Psychokorekcyjnych i Studium Profilaktyki Uzależnień przy Towarzystwie Psychoprofilaktycznym, kotrener Studium Profilaktyki Uzależnień. Prowadzi pracownię fotografii i sitodruku.

Mirosław Wolański

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, pracowała w Centrum Leczenia Uzależnień Familia w Gliwicach i Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu, od 2001 roku pracuje w ośrodku w Grabowie. Mgr Polityki Społecznej, Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Ukończyła z certyfikatami Studium Profilaktyki Uzależnień i Studium Metod Psychokorekcyjnych przy Towarzystwie Psychoprofilaktycznym. Była kotrenerem Studium Profilaktyki Uzależnień. Ukończyła Szkołę Trenerów „Sieć” we Wrocławiu rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Aleksandra Około-Kułak

Psycholog i certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień. Brała udział w szkoleniach i warsztatach z zakresu profilaktyki uzależnień, pracy z rodzinami osób uzależnionych, dialogu motywującego, metod radzenia sobie ze stresem oraz terapii akceptacji i zaangażowania. W ośrodku w Grabowie pracuje od 2004 roku.

Anna Malinowska

W ośrodku w Grabowie pracuje od 2006 roku. Jest pedagogiem, uzyskał certyfikat Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie Specjalisty Psychoterapii Uzależnień.

Bartłomiej Krawczyk

W ośrodku w Grabowie rozpoczął pracę w 2020 roku. Magister pedagogiki resocjalizacyjnej z profilaktyką uzależnień. Aktywny, lubi biegać, biwakować, lubi piesze wycieczki.

Adrian Gmerek

Praktykę lekarską rozpoczął w 1982 roku. W ośrodku w Grabowie pracuje od 1997 r. Posiada dyplom lekarza medycyny Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie - specjalizacja internistyczna.

Grzegorz Bajerowicz

W ośrodku w Grabowie pracuje od 2012 roku. Posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne, jest certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Równocześnie pracuje z pacjentem indywidualnym w Ośrodku profilaktyki i terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży prowadzonym przez w Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomani w Koszalinie.

Piotr Serkis

W ośrodku w Grabowie pracuje od 2014 roku. Posiada dyplom lekarza medycyny ze specjalizacją w zakresie psychiatrii. Praktykę lekarską rozpoczęła w 1995 roku. Ukończyła wiele szkoleń specjalistycznych z zakresu psychiatrii.

Lilia Koziorowska

Swoją pracę w ośrodku w Grabowie rozpoczęła w 2023 roku. Magister pedagogiki resocjalizacyjnej, specjalistka psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji. Przez ostatnie 5,5 roku pracowała na Oddziale Psychiatrycznym w Kołobrzegu jako terapeuta zajęciowy. Poza pracą pasjonatka wielu dyscyplin sportowych. Najbardziej jednak interesuje się piłką nożną, od 2019 roku spełnia się w roli sędzi piłkarskiej.

Klaudia Kołodziejczyk

W ośrodku w Grabowie pracuje od 2020 roku. Magister pedagogiki resocjalizacyjnej z poradnictwem specjalistycznym, specjalistka psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z ludźmi, pracowała w placówce wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i z zaburzeniami psychicznymi jako terapeuta. Od 2014 roku jest prezesem Stowarzyszenia „FILAR”, które realizuje między innymi działania z zakresu profilaktyki uzależnień, działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży. Ma doświadczenie w zakresie współpracy z samorządem, lokalnymi mediami i organizacjami społecznymi, jest animatorką lokalną, doradza organizacjom poszukującym funduszy w województwie zachodniopomorskim.

Urszula Bolewicz

 

Kadrę administracyjną i pomocniczą naszego ośrodka tworzą:


Krystyna Podhajska - księgowa

Tomasz Bolewicz – sekretarz medyczny

Andrzej Sobieszek - pracownik technicznyTerapia w naszym Ośrodku objęta jest superwizją certyfikowanego superwizora terapii uzależnień, rekomendowanego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
Wszyscy terapeuci naszego Ośrodka złożyli oświadczenie o akceptacji Kodeksu Etyki Terapeuty Uzależnień i woli przestrzegania jego zasad.
Treść kodeksu znajduje się na stronie: www.kodeksetyki.pl

 

 Program naszego Ośrodka realizowany jest zgodnie z Kodeksem Etyki Międzynarodowej Federacji Społeczności Terapeutycznych.