GALERIA

 
Program Naszego Ośrodka realizowany jest zgodnie z Kodeksem Etyki 
Międzynarodowej Federacji Społeczności Terapeutycznych.