WYDARZENIA

Organizacja Monarowiska 2011 r.

Organizacja Monarowiska 2011

Wielkanoc 2011 r.

Wielkanoc 2011

Turniej Piłki Nożnej 2011 r.

Turniej Piłki Nożnej 2011

Sprzątnie Regi 2011 r.

Sprzątnie Regi 2011

Topienie Marzanny 2011 r.

 Topienie Marzanny 2011

Sylwester 2010 r.

Sylwester 2010

Boże Narodzenie 2010 r.

Boże Narodzenie 2010

Karkonosze 2010 r.

 Karkonosze 2010

Sprzątanie Świata 2010 r.

 Sprzątanie Świata 2010

Wyścigi Kajakowe 2010 r.

 Wyścigi Kajakowe 2010

13 Rocznica Ośrodka 2010 r.

 13 Rocznica Ośrodka 2010

Spływ Piławą 2010 r.

Spływ Piławą 2010

Spływ Regą 2010 r.

Spływ na Redze 2010

Wizyta dzieci 2010 r.

Wizyta dzieci z Białunia 2011

Wielkanoc 2010 r.

Wielkanoc 2010

 
Program Naszego Ośrodka realizowany jest zgodnie z Kodeksem Etyki 
Międzynarodowej Federacji Społeczności Terapeutycznych.